x
x

KONGRES INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W OŚWIACIE

Pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce

Warszawa, 25 października 2018 r.

Szanowni Państwo

Od maja 2018 roku każdy administrator podmiotu publicznego ma obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD). Jest to następca nieobowiązkowej wcześniej funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jednak zakres zadań i odpowiedzialność IOD są znacznie większe.

Jak Inspektorzy Ochrony Danych w jednostkach oświatowych radzą sobie z realizacją swoich zadań? Czy wszystkie obowiązki są dla nich jasne? O tym wszystkim porozmawiamy w październiku, kilka miesięcy po wprowadzeniu nowego rozporządzenia o RODO. Kongres Inspektorów będzie też wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń i analizy tego, jak nowe przepisy stosować w praktyce.

Na spotkanie zapraszamy także dyrektorów szkół, dla których przeznaczamy odrębny panel. Porozmawiamy o tym, jak ułożyć relacje z IOD i czego od niego oczekiwać, zwłaszcza w sytuacji, kiedy ta funkcja jest realizowana zewnętrznie (np. przez samorząd).

' Nie jest problemem poznać przepisy o ochronie danych osobowych. Prawdziwe wyzwanie, to umieć je zastosować w skomplikowanej, oświatowej rzeczywistości '

W programie Kongresu m.in.

Część plenarna

  • Dotychczasowe doświadczenia z wdrażania RODO w szkołach.
  • Jak upewnić się, że zrobiliśmy wszystko co trzeba?
  • Wdrożyliśmy RODO i co dalej?
  • Nowa polska ustawa o ochronie danych osobowych – nowe regulacje uzupełniające RODO.
  • Zmiany w przepisach sektorowych – stan prac nad ustawą zmieniającą ponad 100 aktów prawnych w związku z wejściem w życie RODO (w tym Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, system informacji oświatowej, prawo autorskie, ZFŚS, świadczenie usług drogą elektroniczną).

Panel Inspektorów Ochrony Danych

  • Dziennik Inspektora Ochrony Danych – praktyczne dokumentowanie bieżącej pracy IOD w szkole.
  • W jaki sposób IOD niebędący informatykiem powinien nadzorować zabezpieczenia informatyczne?

Panel Dyrektorów placówek

  • Wzajemne relacje i wsparcie dyrektora dla IOD – jak najefektywniej to zorganizować?
  • Przetwarzanie danych w imieniu szkoły – dobre praktyki powierzania danych do przetwarzania (sposoby weryfikacji dostawców, wymagane zapisy w umowach, odpowiedzialność)Koszt uczestnictwa

Cena za udział odpowiednio dla 1 lub 2 osób z danej placówki (Dyrektor lub/i Inspektor Ochrony Danych)

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie do 14.07.2018

299 zł -1 osoba, 499 zł- 2 osoby

Zgłoszenie do 14.09.2018

349 zł -1 osoba, 599 zł- 2 osoby

Zgłoszenie po 14.09.2018

399 zł -1 osoba, 699 zł- 2 osoby

Miejsce spotkania

Zarejestruj się
goraprzewiń do góry