x
x

KONGRES INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W OŚWIACIE

Pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce

Warszawa, 25 października 2018 r.

Szanowni Państwo

Od maja 2018 roku każdy administrator podmiotu publicznego ma obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD). Jest to następca nieobowiązkowej wcześniej funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jednak zakres zadań i odpowiedzialność IOD są znacznie większe.

Jak Inspektorzy Ochrony Danych w jednostkach oświatowych radzą sobie z realizacją swoich zadań? Czy wszystkie obowiązki są dla nich jasne? O tym wszystkim porozmawiamy w październiku, kilka miesięcy po wprowadzeniu nowego rozporządzenia o RODO. Kongres Inspektorów będzie też wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń i analizy tego, jak nowe przepisy stosować w praktyce.

Na spotkanie zapraszamy także dyrektorów szkół, dla których przeznaczamy odrębny panel. Porozmawiamy o tym, jak ułożyć relacje z IOD i czego od niego oczekiwać, zwłaszcza w sytuacji, kiedy ta funkcja jest realizowana zewnętrznie (np. przez samorząd).

' Nie jest problemem poznać przepisy o ochronie danych osobowych. Prawdziwe wyzwanie, to umieć je zastosować w skomplikowanej, oświatowej rzeczywistości '

Program spotkania

25 października 2018 r. (czwartek), Warszawa

9:00 - 10:00

Rejestracja uczestników, poranna kawa, rozmowy kuluarowe

10:00 - 10:10

Otwarcie Kongresu, sprawy organizacyjne

10:10 - 10:30

Quo vadis RODO w szkole?

10:30 - 11:15

Zmiany w przepisach sektorowych - kluczowe informacje, stan

11:15 - 12:00

--- Punkt programu w trakcie ustalania ---

12:00 - 13:00

Lunch

Podział na panel dyrektorski i IOD

PANEL DYREKTORSKI

13:00 - 14:00

IOD własny, IOD zewnętrzny, IOD z samorządu. Relacje dyrektora i IOD w każdym z tych modeli - jak to ułożyć?

14:00 - 14:30

Przetwarzanie w imieniu szkoły - dobre praktyki powierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym.

14:30 - 14:50

Przerwa kawowa

PANEL IOD

13:00 - 14:00

Dziennik Inspektora Ochrony Danych - pomysł na dokumentowanie pracy IOD w szkole.

14:00 - 14:30

Nadzorowanie zabezpieczeń informatycznych przez IOD niebędącego informatykiem.

14:30 - 14:50

Przerwa kawowa

Ponowne połączenie grup

14:50 - 15:15

Gdzie jest moja szkoła w kontekście RODO?

15:15 - 15:45

#RODObzdura przegląd i dementowanie pojawiających się absurdów w kontekście RODO w szkole.

15:45 - 16:30

Odpowiedzi na pytania uczestników

Pytania będą gromadzone przez cały czas trwania Kongresu, ze wsparciem narzędzia, które nie tylko pozwoli na zadanie pytania, ale także wskazania interesującego pytania zadanego przez innych uczestników. Odpowiedzi będą udzielane w kolejności popularności pytań.Koszt uczestnictwa

Cena za udział odpowiednio dla 1 lub 2 osób z danej placówki (Dyrektor lub/i Inspektor Ochrony Danych)

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie do 14.07.2018

299 zł -1 osoba, 499 zł- 2 osoby

Zgłoszenie do 14.09.2018

349 zł -1 osoba, 599 zł- 2 osoby

Zgłoszenie po 14.09.2018

399 zł -1 osoba, 699 zł- 2 osoby

Miejsce spotkania

Hotel Golden Tulip
ul. Towarowa 2

Zarejestruj się
goraprzewiń do góry